1 Sam 2, 6-10

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodin usmrcuje i oživuje, * uvádí do říše smrti a zase při nazpět.
Hospodin dává zchudnout, ale i zbohatnout, * ponižuje a povyšuje.
Pozvedá z prachu ubožáka, * ze smetiště povyšuje chuka,
aby ho posadil mezi knížaty * a obdařil ho stolcem slávy.
Neboť Hospodinu náleží piře země, * na nich založil svět.
Chrání nohy svých zbožných,  bezbožní však zajdou ve tmách, * neboť nikdo nezví svou silou.
Hospodin zničí své protivky, * zahřmí nad nimi na nebesích.
Hospodin bude soudit i daleké končiny země,  dá vládu svému králi * a povznese moc svého pomazaho.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.