Žalm 10-I (1-11)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodine, proč jsi tak vzdálen, * proč se skrýváš v dobách tísně?
Bezbožník zpupně pronásleduje ubožáka, * chytí ho do nástrah, kte si přichystal.
Vždyť hříšník se chlubí svou ruživostí, * rouhá se chamtivec, pohr Hospodinem.
Namlouvá si bezbožník ve své opovážlivosti:  "On nepotrestá! Bůh není!" * To je ce jeho smýšlení.
Po celý čas se mu vše daří,  je daleko od myšlenky na tvůj soud, * na všechny své odpůrce hle s výsměchem.
Říká si pro sebe: "Nic mnou nehne, * z pokolení do pokolení mě neštěs nepotká."
Jeho ústa jsou plná kletby, lsti a úkladu, * pod jeho jazykem jen útrapa a hoře.
Sedí na číhané poblíž osad,  zabíjí nevinho ve skrytu, * jeho oči slí po chukovi.
Číhá v úkrytu jako lev ve svém doupěti,  číhá, aby lapil ubožáka, * lapí ho a vtáhne do své tě.
Přikrčí se, po zemi se plazí, * chudáci klesa v jeho drápech.
Myslí si v srdci: "Bůh zapomněl, * odvrátil svou tvář, bec se nedívá!"
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.