Žalm 69-I (2-13)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Zachraň mě, Bože, * neboť vody mi saha k hrdlu.
Zapadl jsem do hluboho bahna * a nemám, oč bych se opřel nohou;
Dostal jsem se do hlubo vody * a proud zaplavuje
Unaven jsem již voláním, * hrdlo mi ochraplo;
oči mi zeslábly, * když vyhlížím svého Boha.
Více než mám vla na hlavě, * je těch, kteří mě bez důvodu nevidí,
silnější než mé kosti jsou ti, kteří mě stíha bez příčiny. * Co jsem neuloupil, to mám vrátit?
Bože, ty znáš mou pošetilost, * mé poklesky nejsou před tebou skryty.
Nechť nejsou kvůli mně zklamáni, kdo doufa v tebe, * Pane, Hospodine stupů,
nechť kvůli mně nejsou zbaveni naděje, kdo hleda tebe, * Bože Izraele!
Vždyť pro tebe jsem snášel potupu, * pohana pokryla mou tvář.
Svým bratrům stal jsem se cizincem, * synům své matky neznámým.
Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům, * padají na mě urážky těch, kdo užejí.
Postem jsem zkrušil svou duši; * i to mi bylo na potupu.
Místo šatů jsem si obkl žínici * a byl jsem jim k smíchu.
Tlachají o mně ti, kteří se u brány, * posměšně o mně zpíva opilci.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.