Dan 3-II (52-57)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, * chvályhodný a svrchovaně velebe naky.
Požehnané je tvé slav sva jméno * a svrchovaně chvályhodné a velebe naky.
Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrá * a svrchovaně chvályhodný a slav naky.
Požehnaný jsi ty na svém královském trů * a svrchovaně chvályhodný a velebe naky.
Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech, * a svrchovaně chvályhodný a velebe naky.
Požehnaný jsi ty na klen nebes * a velebený a pl slávy naky.
Všechna díla Páně, velebte na, * chvalte a oslavujte ho naky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.