Žalm 119-Zajin (49-56)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Pamatuj na své slovo svému služebku, * kterým jsi mi dal naji.
To je má úcha v mé dě, * že tvůj výrok mi život.
Pyšní mě nadru hanobí, * ale neuchyluji se od tvého kona.
Mám na mysli tvá dávná ustanovení, Hospodine, * tím se ším.
Pobouření mě jí pro bezbožky, * kteří opouš tvůj kon.
Tvé příkazy ovuji v písních * v místě svého pření.
Vzpomínám v noci na tvé jméno, Hospodine, * dbát chci na tvůj kon.
To se mi stalo, * že jsem zachoval tvá nařízení.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.