Žalm 113

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Chvalte, Hospodinovi služebci, * chvalte jméno Hospodinovo!
Buď velebeno Hospodinovo jméno * ny i naky!
Od východu slunce až na jeho pad * buď chváleno Hospodinovo jméno!
Povznesen je Hospodin nade všechny rody, * nad nebesa jeho sláva.
Kdo je jako Hospodin, náš Bůh,  který trů na sosti * a shlíží dolů na nebe i na zem?
Slabého zdvi z prachu, * ze smetiště povyšuje chuho,
aby ho posadil vedle knížat, * vedle knížat svého lidu.
Té, která v rodině byla neplodná, bydlet * jako šťast matce tí.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.