Žalm 73-III (23-28)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Já však chci stále být u tebe: * uchopils za pravici,
povedeš svou radou * a potom vezmeš do slávy.
Koho mám na nebi kro tebe? * Když jsem u tebe, ne země.
Touhou hyne mé lo i duše, * Bůh je navždy skála mého srdce a můj podíl.
Vždyť hle, kdo se od tebe vzdaluje, zahyne, * zahubíš všechny, kdo jsou ti nevěrní.
Mé štěstí však je být nablízku Bohu, * mít útočiště v Pánu, Hospodinu.
O všech tvých skutcích budu vypravovat * v branách siónské dcery.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.