Žalm 39-I (2-7)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Řekl jsem: dám si pozor na své choní, * abych nezhřešil svým jazykem,
do svých úst si vložím uzdu, * pokud bude přede mnou bezbožník.
Zmlkl jsem v tichu, zbaven štěstí, * má bolest se však rozjitřila.
Srdce mi vzplálo v nitru,  když jsem uvažoval, vznítil se oheň * a jazykem jsem se ozval:
Dej mi poznat, Hospodine, můj konec,  jaká je ra mých dnů, * ať si uvědomím svou pojivost.
Hle, na pídě jsi vyměřil dny  a můj život je před tebou jako nic, * každý člověk tr jen co dech.
Jen jako stín jde člověk životem,  zbyteč se vzrušuje, * hromadí, a ne pro koho.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.