Žalm 78-IV (40-51)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Kolikrát ho popouzeli na poušti, * urazili na stepi!
A znovu pokoušeli Boha * a Izraelova Svatého rozhořčili.
Neměli na paměti jeho pomoc, * den, kdy je vykoupil od protivka,
když v Egyptě ukazoval své divy, * své zázraky na tanis pláni:
V krev změnil jejich řeky * a jejich potoky, že neli co pít.
Poslal na ně ovády, kteří je štípali, * a žáby, kte je soužily.
Sarančím dal jejich úrodu * a kobylkám výtěžek jejich mahy.
Vinice jim potloukl krupobitím * a jejich smokvo zničil mrazem.
Jejich dobytek vydal napospas moru * a bleskům jejich stáda.
Rozpoutal proti nim žár svého hněvu,  rozhořčení, nevoli a soužení, * smečku poslů zhouby.
Dal průchod svému hněvu:  neochránil je před smrtí, * i jejich dobytek vydal moru.
Pobil všechny prvorozence v Egyptě, * prvotiny mužné síly v Chámových stanech.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.