Žalm 35-II (13-16)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Vždyť já, když oni churavěli, oděl se kajícím rouchem,  postem se trýznil, * modlitbou oral v nitru,
jako k příteli, jako k bratru se choval, * skleslý byl smutkem, jak bych nad matkou truchlil.
Ale když já jsem klopýtl, měli radost a srotili se, * srotili se proti mně a bili znenaní.
Drásali mě bez přesní,  tupili, posmívali se mi, * skřípali proti mně zuby.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.