Žalm 119-Kaf (81-88)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Má duše umdlévá touhou po tvé pomoci, * doufám v tvé slovo.
Mé oči umdlévají touhou po tvém roku, * kdy pošíš?
I když jsem jako měch v kouři, * nezapomínám na tvé příkazy.
Kolik je dnů tvého služebka? * Kdy budeš soudit ty, kdo prosledují?
Pyšní vykopali pro my, * ti, kdo nejednají podle tvého kona.
Všechny tvé předpisy jsou spolehlivé; * stíhají mě bez vodu, pomoz mi!
Bezmála mě zahubili na zemi, * já však jsem neopustil tvá nařízení.
Podle svého milosrdenství mi zachovej život, * a budu dbát na při tvých úst.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.