Iz 62, 4-7

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Nebudeš se již nazývat "Opušná" * a tvá zem "Osalá".
Tvým jménem bude "Mé zabe je v ní" * a jméno tvé země "V manželství daná",
neboť si v tobě zabil Hospodin * a tvá země dostane muže.
Jako se jinoch snou s pannou, * tak se s tebou zasnou tvoji synové.
Jako se raduje z nevěsty ženich, * tak se tvůj Bůh zaraduje z tebe.
Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážné; * ani ve dne, ani v noci nikdy nesmě mlčet.
Vy, kdo máte Hospodina uponat, * nedejte si pokoj,
nedejte pokoj jemu, dokud nezaloží Jeruzalém, * dokud ho neuči slavným na zemi!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.