Žaltář

První týden

Neděle

1. nešpory: Žalm 141, 1-9 Žalm 142 Flp 2, 6-11

modlitba se čtením: Žalm 1 Žalm 2 Žalm 3

ranní chvály: Žalm 63, 2-9 Dan 3-III (57-88) Žalm 149

modlitba uprostřed dne: Žalm 118-I (1-9) Žalm 118-II (10-18) Žalm 118-III (19-29)

2. nešpory: Žalm 110, 1-5.7 Žalm 114 srov. Zj 19 (zpívá se na vlastní nápěv) v době postní srov. 1 Petr 2, 21-24

Pondělí

modlitba se čtením: Žalm 6 Žalm 9-I (2-11) Žalm 9-II (12-21)

ranní chvály: Žalm 5, 2-10.12-13 1 Kron 29, 10-13 Žalm 29

modlitba uprostřed dne: Žalm 19-B (8-15) Žalm 7-I (2-10) Žalm 7-II (11-18)

nešpory: Žalm 11 Žalm 15 Ef 1, 3-10

Úterý

modlitba se čtením: Žalm 10-I (1-11) Žalm 10-II (12-18) Žalm 12

ranní chvály: Žalm 24 Tob 13, 2-8 Žalm 33

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-Alef (1-8) Žalm 13 Žalm 14

nešpory: Žalm 20 Žalm 21, 2-8.14 Zj 4, 11; 5, 9.10.12

Středa

modlitba se čtením: Žalm 18-I (2-7) Žalm 18-II (8-20) Žalm 18-III (21-30)

ranní chvály: Žalm 36 Jdt 16, 1-2a.13-15 Žalm 47

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-Beth (9-16) Žalm 17-I (1-7) Žalm 17-II (8-15)

nešpory: Žalm 27-I (1-6) Žalm 27-II (7-14) srov. Kol 1, 12-20

Čtvrtek

modlitba se čtením: Žalm 18-IV (31-35) Žalm 18-V (36-46) Žalm 18-VI (47-51)

ranní chvály: Žalm 57 Jer 31, 10-13.14b Žalm 48

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-Ghimel (17-24) Žalm 25-I (1-14) Žalm 25-II (15-22)

nešpory: Žalm 30 Žalm 32 Zj 11, 17-18;12,10b-12a

Pátek

modlitba se čtením: Žalm 35-I (1-2.3b.9-12) Žalm 35-II (13-16) Žalm 35-III (17-19.22-23.27-28)

ranní chvály: Žalm 51 Iz 45, 15-18af.19ef.20cd.21ef-25 Žalm 100

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-Daleth (25-32) Žalm 26 Žalm 28,1-3.6-9

nešpory: Žalm 41 Žalm 46 Zj 15, 3-4

Sobota

modlitba se čtením: Žalm 131 Žalm 132-I (1-10) Žalm 132-II (11-18) Žalm 105-I (1-11) Žalm 105-II (12-22) Žalm 105-III (23-45)

ranní chvály: Žalm 119-Kof (145-152) Ex 15, 1-4a.8-13.17-18 Žalm 117

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-He (33-40) Žalm 34-I (2-11) Žalm 34-II (12-23)

Druhý týden

Neděle

1. nešpory: Žalm 119-Nun (105-112) Žalm 16 Flp 2, 6-11

modlitba se čtením: Žalm 104-I (1-12) Žalm 104-II (13-23) Žalm 104-III (24-35)

ranní chvály: Žalm 118 Dan 3-II (52-57) Žalm 150

modlitba uprostřed dne: Žalm 23 Žalm 76-I (2-7) Žalm 76-II (8-13)

2. nešpory: Žalm 110, 1-5.7 Žalm 115 srov. Zj 19 (zpívá se na vlastní nápěv) v době postní srov. 1 Petr 2, 21-24

Pondělí

modlitba se čtením: Žalm 31-I (2-9) Žalm 31-II (10-17) Žalm 31-III (20-25)

ranní chvály: Žalm 42 Sir 36, 1-7.13-16 (řec. 1-5.10-13) Žalm 19-A (2-7)

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-Vau (41-48) Žalm 40-I (2-9) Žalm 40-II (10-14.17-18)

nešpory: Žalm 45-I (2-10) Žalm 45-II (11-18) Ef 1, 3-10

Úterý

modlitba se čtením: Žalm 37-I (1-11) Žalm 37-II (12-29) Žalm 37-III (30-40)

ranní chvály: Žalm 43 Iz 38, 10-12d.14cd.17-20 Žalm 65

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-Zajin (49-56) Žalm 53 Žalm 54,1-6.8-9

nešpory: Žalm 49-I (2-13) Žalm 49-II (14-21) Zj 4, 11; 5, 9.10.12

Středa

modlitba se čtením: Žalm 39-I (2-7) Žalm 39-II (8-14) Žalm 52

ranní chvály: Žalm 77 1 Sam 2, 1-10 Žalm 97

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-Cheth (57-64) Žalm 55-I (2-12) Žalm 55-II (13-15.17-24)

nešpory: Žalm 62 Žalm 67 srov. Kol 1, 12-20

Čtvrtek

modlitba se čtením: Žalm 44-I (2-9) Žalm 44-II (10-17) Žalm 44-III (18-27)

ranní chvály: Žalm 80 Iz 12, 1-6 Žalm 81

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-Teth (65-72) Žalm 56, 2-7.9-14 Žalm 57

nešpory: Žalm 72-I (1-11) Žalm 72-II (12-19) Zj 11, 17-18;12,10b-12a

Pátek

modlitba se čtením: Žalm 38-I (2-5) Žalm 38-II (6-13) Žalm 38-III (14-23)

ranní chvály: Žalm 51 Hab 3, 2-4.13a.15-19 Žalm 147-II (12-20)

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-Jod (73-80) Žalm 59, 2-5.10-11.17-18 Žalm 60

nešpory: Žalm 116, 1-9 Žalm 121 Zj 15, 3-4

Sobota

modlitba se čtením: Žalm 136-I (1-9) Žalm 136-II (10-15) Žalm 136-III (16-26) Žalm 106-I (1-18) Žalm 106-II (19-33) Žalm 106-III (34-48)

ranní chvály: Žalm 92 Dt 32, 1-12 Žalm 8

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-Kaf (81-88) Žalm 61 Žalm 64

Třetí týden

Neděle

1. nešpory: Žalm 113 Žalm 116, 10-19 Flp 2, 6-11

modlitba se čtením: Žalm 145-I (1-9) Žalm 145-II (10-13a) Žalm 145-III (13b-21)

ranní chvály: Žalm 93 Dan 3-III (57-88) Žalm 148

modlitba uprostřed dne: Žalm 118-I (1-9) Žalm 118-II (10-18) Žalm 118-III (19-29)

2. nešpory: Žalm 110, 1-5.7 Žalm 111 srov. Zj 19 (zpívá se na vlastní nápěv) v době postní srov. 1 Petr 2, 21-24

Pondělí

modlitba se čtením: Žalm 50-I (1-6) Žalm 50-II (7-15) Žalm 50-III (16-23)

ranní chvály: Žalm 84 Iz 2, 2-5 Žalm 96

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-Lamed (89-96) Žalm 71-I (1-15) Žalm 71-II (16-24)

nešpory: Žalm 123 Žalm 124 Ef 1, 3-10

Úterý

modlitba se čtením: Žalm 68-I (2-11) Žalm 68-II (12-24) Žalm 68-III (25-36)

ranní chvály: Žalm 85 Iz 26, 1-4.7-9.12 Žalm 67

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-Mem (97-104) Žalm 74-I (1-12) Žalm 74-II (13-23)

nešpory: Žalm 125 Žalm 131 Zj 4, 11; 5, 9.10.12

Středa

modlitba se čtením: Žalm 89-I (2-19) Žalm 89-II (20-30) Žalm 89-III (31-38)

ranní chvály: Žalm 86 Iz 33, 13-15c.16 Žalm 98

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-Nun (105-112) Žalm 70 Žalm 75

nešpory: Žalm 126 Žalm 127 srov. Kol 1, 12-20

Čtvrtek

modlitba se čtením: Žalm 89-IV (39-46) Žalm 89-V (47-53) Žalm 90

ranní chvály: Žalm 87 Iz 40, 10-17 Žalm 99

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-Samech (113-120) Žalm 79, 1-5.8-11.13 Žalm 80

nešpory: Žalm 132-I (1-10) Žalm 132-II (11-18) Zj 11, 17-18;12,10b-12a

Pátek

modlitba se čtením: Žalm 69-I (2-13) Žalm 69-II (14-22) Žalm 69-III (30-37)

ranní chvály: Žalm 51 Jer 14, 17b-21 Žalm 100

modlitba uprostřed dne: Žalm 22-I (2-12) Žalm 22-II (13-22) Žalm 22-III (23-32)

nešpory: Žalm 135-I (1-12) Žalm 135-II (13-21) Zj 15, 3-4

Sobota

modlitba se čtením: Žalm 107-I (1-16) Žalm 107-II (17-32) Žalm 107-III (33-43)

ranní chvály: Žalm 119-Kof (145-152) Mdr 9, 1-6.9-11 Žalm 117

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-Ajin (121-128) Žalm 34-I (2-11) Žalm 34-II (12-23)

Čtvrtý týden

Neděle

1. nešpory: Žalm 122 Žalm 130 Flp 2, 6-11

modlitba se čtením: Žalm 24 Žalm 66-I (1-12) Žalm 66-II (13-20)

ranní chvály: Žalm 118 Dan 3-II (52-57) Žalm 150

modlitba uprostřed dne: Žalm 23 Žalm 76-I (2-7) Žalm 76-II (8-13)

2. nešpory: Žalm 110, 1-5.7 Žalm 112 srov. 1 Petr 2, 21-24

Pondělí

modlitba se čtením: Žalm 73-I (1-12) Žalm 73-II (13-22) Žalm 73-III (23-28)

ranní chvály: Žalm 90 Iz 42, 10-16d Žalm 135-I (1-12)

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-Pe (129-136) Žalm 82 Žalm 120

nešpory: Žalm 136-I (1-9) Žalm 136-II (10-26) Ef 1, 3-10

Úterý

modlitba se čtením: Žalm 102-I (2-12) Žalm 102-II (13-23) Žalm 102-III (24-29)

ranní chvály: Žalm 101 Dan 3-I (26-27a.29.34-41) Žalm 144, 1-10

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-Sade (137-144) Žalm 88-I (2-9) Žalm 88-II (10-19)

nešpory: Žalm 137,1-6 Žalm 138 Zj 4, 11; 5, 9.10.12

Středa

modlitba se čtením: Žalm 103-I (1-7) Žalm 103-II (8-16) Žalm 103-III (17-22)

ranní chvály: Žalm 108 Iz 61, 10–62, 5 Žalm 146

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-Kof (145-152) Žalm 94-I (1-11) Žalm 94-II (12-23)

nešpory: Žalm 139-I (1-12) Žalm 139-II (13-18.23-24) srov. Kol 1, 12-20

Čtvrtek

modlitba se čtením: Žalm 44-I (2-9) Žalm 44-II (10-17) Žalm 44-III (18-27)

ranní chvály: Žalm 143, 1-11 Iz 66, 10-14b Žalm 147-I (1-11)

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-Reš (153-160) Žalm 128 Žalm 129

nešpory: Žalm 144, 1-8 Žalm 144-II (9-15) Zj 11, 17-18;12,10b-12a

Pátek

modlitba se čtením: Žalm 55-I (2-9) Žalm 55-II (10-15) Žalm 55-III (17-24) Žalm 78-I (1-16) Žalm 78-II (17-31) Žalm 78-III (32-39)

ranní chvály: Žalm 51 Tob 13, 8-11.13-14b.15-16b Žalm 147-II (12-20)

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-Sin (161-168) Žalm 133 Žalm 140, 2-9. 13-14

nešpory: Žalm 145-I (1-13a) Žalm 145-II (13b-21) Zj 15, 3-4

Sobota

modlitba se čtením: Žalm 50-I (1-6) Žalm 50-II (7-15) Žalm 50-III (16-23) Žalm 78-IV (40-51) Žalm 78-V (52-64) Žalm 78-VI (65-72)

ranní chvály: Žalm 92 Ez 36, 24-28 Žalm 8

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-Tau (169-176) Žalm 45-I (2-10) Žalm 45-II (11-18)

Kompletář

Neděle po 1. nešporách: Žalm 4 Žalm 134

Neděle po 2. nešporách: Žalm 91

Pondělí: Žalm 86

Úterý: Žalm 143, 1-11

Středa: Žalm 31, 1-6 Žalm 130

Čtvrtek: Žalm 16

Pátek: Žalm 88

Doplňovací cyklus žalmů pro modlitbu uprostřed dne

První oddíl (dopoledne): Žalm 120 Žalm 121 Žalm 122

Druhý oddíl (v poledne): Žalm 123 Žalm 124 Žalm 125

Třetí oddíl (odpoledne): Žalm 126 Žalm 127 Žalm 128