Iz 2, 2-3

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Stane se v posledních dnech:  Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, * vyvýšena nad pahorky.
Budou k ní proudit všechny rody, * budou k ní putovat četné kmeny a řeknou:
"Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, * do domu Jakubova Boha!
Ať nás naučí svým cestám, * choďme po jeho stezkách! "
Ze Siónu vyjde nauka, * z Jeruzaléma Hospodinovo slovo.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.