Žalm 19-A (2-7)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Nebesa vypravují o Boží slá * a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
Den dni o tom po zprávu, * noc noci sděluje poučení.
Není to slovo a nejsou to řeči, * jejichž hlas by nebylo slyšet.
Do celé země vychá jejich hlahol, * až na konec světa jejich slova.
Tam rozestřel stan pro slunce,  které vychází jako ženich ze své svateb komnaty, * jásá jako rek, když se do hu vá.
Na jednom okraji nebe vychází  a obíhá až na jeho dru okraj, * nic se nemůže skrýt před jeho žárem.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.