Mdr 3, 7-9

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Spravedli zaří, * jako jiskry proběhnou obilmi stébly.
Budou soudit pohany a ovládnou rody * a Pán jim bude naky králem.
Ti, kdo v něj doufali, pozna pravdu, * kdo byli věrní, setrvají u ho v lásce,
protože popřává svým vyvoleným * lásku a smiloní.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.