Sir 39, 17-21a (řec. 13-16a)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Slyšte mě, zbož synové, * a vypučíte jako růže zasazená u vodho proudu.
Jako kadidlo budete vydechovat ni, * jak lilie vyženete v květy.
Pozdvihněte hlas a chvalte písní, * dobrořečte Pánu za vše, co stvořil.
Velebte jeho jméno  a rozšiřujte jeho chválu * zpěvem i hudbou na strun stroje,
a tak volejte s jásotem: * "Jak nádherná jsou la ně!"
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.