Žalmy

Tento web chce být především pomůckou pro zpívanou Denní modlitbu církve, umožňující snadněji a jistěji zpívat žalmy a kantika na chorální nápěvy. Všechny žalmy a kantika se tu nabízejí s vyznačením přízvučných a přípravných slabik pro všechny varianty nápěvů a s barevným zvýrazněním veršů, které jsou pro ten který nápěv příliš krátké a při společném zpěvu mohou působit problémy. Připravit třeba jednoduché zpívané nešpory pro libovolný den ještě nikdy nebylo snazší.

Tip: URL označkovaného žalmu funguje jako permalink - stačí vybrat nápěv, zkopírovat aktuální URL stránky a nasdílet dalším zpěvákům, aby všichni měli před sebou stejný žalm na stejný nápěv.

Tip 2: kromě zpívání přímo z displeje web myslí i na to, aby žalmy vypadaly přijatelně také vytištěné.