Žalm 136-I (1-9)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství tr naky.
Oslavujte Boha bohů, * jeho milosrdenství tr naky.
Oslavujte na nů, * jeho milosrdenství tr naky.
On sám učinil vel divy, * jeho milosrdenství tr naky.
On moudře učinil nebe, * jeho milosrdenství tr naky.
On rozprostřel na vodách zemi, * jeho milosrdenství tr naky.
On učinil veli světla, * jeho milosrdenství tr naky:
slunce, aby vládlo ve dne, * jeho milosrdenství tr naky,
měsíc a hvězdy, aby vládly v noci, * jeho milosrdenství tr naky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.