srov. 1 Petr 2, 21-24

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Kristus trpěl za nás  a zanechal nám tak příklad, * abychom šli v jeho šléjích.
On nezhřešil * a nikdo od něho neslyšel nic neupřímho.
Když mu spílali, * on jim to spíláním neoplácel,
když trpěl, nevyhrožoval, * ale ponechal vše tomu, který sou spravedlivě.
On sám na svém le vynesl * naše hříchy na dřevo kříže,
abychom byli mrt hříchům * a žili spravedlivě.
Jeho ranami * jsme uzdraveni.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.