Žalm 49-II (14-21)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Takové je chování těch, kteří důřu v sebe, * takový je konec těch, kteří se těší ze svého úlu.
Kladou je jak ovce do podsvětí, * smrt je pase a spravedliví nad nimi vládnou.
Jejich vzezře hy pomine, * podsvětí jim bude příbytkem.
Ale mou duši Bůh vysvobo z podsvětí, * neboť vezme k sobě.
Neboj se, jestliže někdo zbohatne: * a vzroste majetek jeho domu.
Až zemře, nic si s sebou nevezme, * nesestoupí s ním jeho jmění.
I kdyby si za svého života liboval: * "Budou tě chválit, že sis to dobře zařídil",
přece se připo ke svým předkům, * kteří navěky neuzří světla.
Člověk, který žije v bohatství a neuvažuje, * podobá se dobytčatům, kte hynou.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.