Žalm 50-III (16-23)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Ale hříšníkovi Bůh praví:  "Proč odříkáváš při * a bereš do úst mou smlouvu
ty, který nevidíš zeň * a má slova zíš za sebe?
Když jsi viděl zloděje, žel jsi s ním * a s cizoložníky jsi val účast.
Zlo jsi vypouštěl ze svých úst * a tvůj jazyk osnoval úskok.
Bavil ses pomlouváním svého bratra * tupil jsi syna své matky.
Takto jsi jednal, a já mám mlčet?  Myslil jsi, že jsem jako ty? * Usvědčím tě a řeknu ti to do očí!
Uvažte to, kdo zapote na Boha! * Jinak vás zahubím a nikdo vám nepože!
Kdo přináší oběť chvály, ten ctí, * kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu."
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.