Žalm 61

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Slyš, Bože, můj řek, * všimni si prosby!
Od končin ze volám k tobě, * když chřadne srdce.
Pozvedneš mě na skálu, dopřeješ mi klidu,  vždyť jsi útočiště, * pevná věž proti nepříteli.
Kéž bych směl ustavičně převat v tvém stánku, * skrýt se pod ochranu tvých křídel!
Ty jsi přece, Bože, slyšel sliby, * dal jsi mi dědictví těch, kdo ctí tvé jméno.
Přidej králi k jeho dnům dny další, * ať jeho léta trvají přes mno pokolení.
Před Bohem nechť trů naky, * uděl milost a věrnost, ať ho opatrují.
Tak na věky budu opěvovat tvé jméno, * den ze dne plnit své sliby.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.