Žalm 139-II (13-18.23-24)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Tys přece stvořil ledví, * utkal jsi mě v lů matky.
Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně, * úžasná jsou tvoje la.
Dokonale znáš mou duši, * má podstata ti nezůstala utajena,
když jsem byl tvořen v skrytu, * spřádán v hlubinách země.
Tvé oči viděly mé skutky  a v tvé knize jsou zapsány všechny; * dny byly stanoveny dříve, než jedi z nich nastal.
Jak nedostupné jsou pro mě tvé úradky, Bože, * jak nesmírné je jejich množství!
Kdybych je měl sečíst – je jich ce než písku, * dojdu-li na konec, pořád jsem u tebe.
Zkoumej mě, Bože, a poznej srdce, * zkoušej mě a poznej smýšlení!
Pohleď, zda jdu cestou špatnou, * a veď cestou odkou!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.