Zj 15, 3-4

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Veliké a podivuhod jsou tvé skutky, * Pane, Bože vševládný!
Spravedlivé a spolehli jsou tvé cesty, * králi rodů!
Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu? * Vždyť ty jedi jsi svatý!
Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, * neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.