Žalm 118-I (1-9)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství tr naky.
Nechť řekne dům Izraelův: * "Jeho milosrdenství tr naky."
Nechť řekne dům Ánův: * "Jeho milosrdenství tr naky."
Nechť řeknou ti, kdo se bo Hospodina: * "Jeho milosrdenství tr naky."
V soužení jsem volal Hospodina, * Hospodin mě vyslyšel a vysvobodil.
Hospodin je se mnou, nebojím se, * co by mi mohl ulat člověk?
Hospodin je se mnou, on je můj pomocník, * a já vítězně shlížím na své nepřátele.
Lépe je utíkat se k Hospodinu * než důřovat v čloka.
Lépe je utíkat se k Hospodinu * než důřovat v mocné.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.