Žalm 148

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Chvalte Hospodina z nebes, * chvalte ho na sostech!
Chvalte ho, všichni jeho anlé, * chvalte ho, všechny jeho stupy!
Chvalte ho, slunce a ci, * chvalte ho, všechny ří hvězdy!
Chvalte ho, nebesa nebes * a vody, které jsou nad nebesy!
Ať chválí Hospodinovo jméno, * neboť on rozkázal, a byly stvořeny!
Umístil je na věč časy, * vydal zákon, kte nepomine.
Hospodinu vzdejte ze ze chválu, * obludy moře a všechny jeho hlubiny!
Oheň, krupobití, sníh a dým, * bouřný vítr, který pl jeho slovo,
hory a všechny pahorky, * ovocné stromy a všechny cedry,
všechna zvířata, divo i krotká, * plazi a okřídle ptactvo,
králové země a všechny rody, * knížata a všichni soudco země,
jinoši a s nimi panny, * starci spolu s dětmi
ať chválí jméno Hospodinovo, * neboť jen jeho jméno je vznešené.
Jeho velebnost převyšuje zemi i nebe * a velikou moc dal svému lidu.
Chválou je všem svým svatým, * synům Izraele, lidu, kte je mu blízký.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.