Žalm 132-II (11-18)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Přísahal Hospodin Davidovi * s věrností, kterou neporuší:
"Potomka z tvého rodu * dosadím na tvůj trůn.
Budou-li tvoji synové dbát na mou smlouvu, * na mé příkazy, kterým je naučím,
též jejich syno naky * budou sedět na tvém trůně!"
Neboť Hospodin si vyvolil Sión, * přál si ho mít za své sídlo:
"To je můj příbytek naky, * zde budu sídlit, ten jsem si zvolil.
Jeho pokrmy štědře požehnám, * jeho chudé nasytím chlebem.
Jeho kněze obléknu v spásu, * jeho zbožní se jásotem rozsají.
Zde dám vyrašit rohu Davidovu, * rozžehnu svítilnu svému pomazamu.
Jeho nepřátele obléknu v hanbu, * ale na něm zaří koruna."
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.