Sir 36, 14-19 (řec. 11-17)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Pane, smiluj se nad lidem, jenž tvé jméno, * nad Izraelem, kterého jsi nazval svým prvorozeným.
Slituj se nad svým svatým městem, * nad Jeruzalémem, místem, kde sídlíš.
Naplň Sión svou velebnos * a sva chrám svou slávou.
Vydej svědectví prvotinám svého stvoře * a splň proroctví proslove v tvém jméně.
Odměň ty, kdo v tebe doufají, * tvoji proroci ať se ukáží jako spolehliví.
Vyslyš, Pane, prosbu svých služeb * podle požehnání, jímž Áron žehnal tvůj rod.
Ať vědí všichni v každém koutu země, * že jsi Pán, věč Bůh.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.