Žalm 119-He (33-40)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Ukaž mi, Hospodine, cestu svých příkazů, * a budu ji věr zachovat.
Pouč mě, ať zachovám tvůj kon * a chráním ho celým svým srdcem.
Voď mě po stezce svých předpisů, * neboť v ní mám zabení.
Nakloň mé srdce k svým přiním, * nikoli však k nespravedlimu zisku.
Odvrať mé oči, ať nevi marnost, * dej mi život na své cestě!
Splň slib svému služebku, * aby se všichni li.
Odvrať mou pohanu, kte se sím, * neboť dobrá jsou tvá rozhodnutí.
Hle, toužím po tvých nařízeních, * dej mi život pro svou spravedlnost!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.