Žalm 37-I (1-11)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Nehněvej se na ty, kdo kona zlo, * nezáviď těm, kdo cha nepravost,
vždyť zvadnou rychle jako tráva, * jako zelená bylina uschnou.
Doufej v Hospodina a čiň dobro, * pak budeš přebývat v zemi a šit se klidu.
Raduj se v Hospodinu * a dá ti, po čem touží tvé srdce.
Hospodinu svěř svůj osud, * v něho důvěřuj, on sám bude jednat.
Tvé spravedlnosti dá vzejít jako světlu, * tvému právu jak poledmu jasu.
Spočiň v Hospodinu a důvěřuj v něho!  Nezlob se na toho, kdo má v živo štěs * a při tom stro úklady.
Přestaň se hněvat a zanech zlosti, * nepohoršuj se, to vede jen k zlému.
Neboť zločinci budou vyhlazeni, * kdo však doufají v Hospodina, budou vlastnit zemi.
Ještě chvíli – a bezbožník zmizí, * nadarmo se budeš pídit po jeho stopě.
Pokorní však budou vlastnit zemi, * budou se těšit z hluboho klidu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.