Žalm 38-II (6-13)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Rány mi hnisa a páchnou, * že jsem jednal pošetile.
Shrbený, nadru sklíče * den co den smut se vláčím.
Vždyť má bedra jsou ce zacená, * zdravého místa ne v mém le.
Jsem malátný a zcela zkrušený, * křičím proto, že srdce sténá.
Pane, ty víš o kaž touze, * mé vzdychání ti ne skryté.
Srdce mi buší, opustila la, * i světlo mi hasne v očích.
Moji přátelé a druhové se vyhýba mu neštěstí, * i moji příbuz se straní.
Strojí mi léčky ti, kdo pasou po mém životě, * kdo usilu o neštěstí,
hro mi zkázou * a stále jen úklady vymýšlejí.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.