Žalm 89-IV (39-46)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Ty jsi zatl a zavrhl, * zanevřels na svého pomazaho.
Pohrdl jsi smlouvou svého služebka, * jeho korunu znesvětils v prachu.
Pobořils všechny jeho hradby, * jeho tvrze pronils v trosky.
Každý, kdo šel kolem, ho oloupil, * svým sousedům stal pro smích.
Povýšil jsi pravici jeho protivků, * rozveselils všechny jeho nepřátele.
Otupil jsi ostří jeho meče * a nepomohl jsi mu v boji.
Nechals vyblednout jeho lesk * a jeho trůn jsi povalil na zem.
Ukrátils dny jeho mladistvé svěžesti, * zahrnul jsi ho hanbou.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.