Žalm 119-Ajin (121-128)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Jednal jsem podle práva a spravedlnosti, * nevydávej mě mým trýznitelům!
Zaruč se ve prospěch svého služebka, * ať mě neutlaču pyšní!
Mé oči umdlévají touhou po tvé pomoci, * po tvém spravedlivém slibu.
Jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství * a svým příkazům nauč!
Jsem tvůj služebník, po mě, * abych poznal tvá přiní.
Je čas, aby Hospodin jednal: * zrušili tvůj kon!
Proto miluji tvé předpisy * více než zlato, než ry zlato.
Proto jsem si vyvolil všechna tvá nařízení, * nenávidím každou falešnou cestu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.