Žalm 104-II (13-23)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Ze svých komor zavlažuješ hory, * země se sytí plody tvého la.
Dáváš růst trá pro dobytek, * bylinám užitečným čloku,
aby dobýval ze ze chléb * i víno k radosti lidského srdce,
aby olejem rozjasnil tvář * a chléb aby posílil srdce čloka.
Sytí se Hospodinovo stromoví, * libanonské cedry, kte zasadil.
Tam si ptáci sta hnízda, * jedle jsou domovem čápům.
Vysoké hory kozorožcům, * jezevcům jsou útulkem skály.
Měsíc jsi udělal, aby určoval čas, * i slunce ví, kdy zapadnout.
Když přivádíš tmu a nastá noc, * potuluje se v ní kdeja les zvíře.
Lvíčata řvou po kořisti * a žádají od Boha svůj pokrm.
Když vychází slunce, stahu se * a uléha do svých doupat.
Tu vychází člověk ke svému lu, * ke své práci do večera.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.