Iz 9, 1-6

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Lid, kte chodil ve tmě, * vidí veli světlo,
obyvatelům tem ze * vzchá světlo.
váš mnoho sotu, * zvěstuješ radost;
veselí se před tebou, jako se o žních, * jako plesají ti, kdo se o kořist.
Neboť jho, které ho žilo,  hůl na jeho šíji a bodec jeho otroře * jsi zlomil jako za midjanských dnů.
Neboť každá vojenská bota dupající ve válečné vřavě a plášť zbroce kr * propadne spálení, bude potravou ohně.
Hle, dítě se nám narodilo,  syn je nám dán, * vládu na svém rameni
a dostane jméno podivuhod rádce, moc Bůh, * věčný otec, kníže pokoje.
Jeho vladařství vzroste * a pokoje nebude konce;
bude vládnout na Davido trů * a v jeho království,
aby je upevnil a utvrdil právem a spravedlností  od tohoto času naky! * Způsobí to horlivost Hospodina stupů.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.