Žalm 47

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Všechny národy, tleskejte rukama, * jásejte Bohu radostným hlasem,
protože Hospodin je vznešený, hrozný, * je to veliký král nad celou zemí.
Podrobuje nám rody, * klade nám k nohám pohany.
Vybírá nám naše dictví, * slávu Jakuba, kteho miluje.
Bůh se vznáší za sotu, * Hospodin vystupuje za hlaholu trub.
Zpívejte Bohu, zpívejte, * zpívejte našemu králi, zpívejte!
Protože Bůh je králem ceho světa, * zpívejte mu chvalozpěv!
Bůh vládne rodům, * Bůh zasedá na svém svatém trůnu.
Knížata národů se přidružu * k lidu Abramova Boha.
Vždyť Bohu patří vládco země, * je nadru vznešený.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.