Iz 33, 13-15c.16

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Uslyšte, vzdálení, co jsem ulal, * blízcí, poznejte mou lu!
Dostali strach hříšníci na Siónu, * bázeň se zmocnila rouhačů:
"Kdo z vás se může zdržovat u sžíraho ohně, * kdo z vás se může zdržovat u věčho žáru?"
Ten, kdo jedná spravedlivě a mluví pravdu,  kdo pohrdá ziskem z vyní, * kdo od brát úplatek.
Ten bude přebývat na výšinách,  skalní pevnosti budou jeho útočištěm, * dostane chléb, nevyschne mu voda.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.