1 Sam 2, 1-5

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Srdce mé já v Hospodinu, * moje moc se vyvyšuje v mém Bohu.
Ústa se otvírají proti mým nepřátelům, * neboť se raduji z tvé pomoci.
Nikdo není svatý jako Hospodin,  neboť nikdo ne kro tebe, * nikdo není skálou jako náš Bůh.
Nemnožte chlub řeči, * zpupnost ať nevyjde z vašich úst,
vždyť Hospodin je Bůh, všechno, * a jemu přísluší žit skutky.
Luky si se mou, * ale slabí se opáva silou.
Kdo bývali sytí, dávají se nyní namat za chléb; * kdo hladověli, mohou ustat od práce.
Neplodná dostá sedm tí, * matka mnoha synů vadne osalá.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.