Žalm 55-II (10-15)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Pane, zmať a rozděl jim jazyky, * vždyť vidím nási a svár v městě.
Ve dne v noci obcházejí po jeho hradbách, * vládne v něm útisk a bezpráví.
Uvnitř jsou úklady, * z jeho náměstí nemizí nási a podvod.
Kdyby mě potupil nepřítel, * dovedl bych to snést,
kdyby se nade mě vypínal, kdo nevidí, * skryl bych se před ním.
Ale byls to ty, můj druh, * můj přítel a věrník!
Vždyť jsme spolu byli v důvěrném styku, * ve slavném průvodu jsme kráčeli v Božím domě.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.