Žalm 146

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Duše má, chval Hospodina!  Pokud žiji, chci chválit Hospodina, * pokud budu, chci opěvovat svého Boha.
Nespoléhejte na knížata, * na člověka, u něho ne spásy.
Vrací se do své půdy, když vyjde jeho dech, * tehdy se zhatí všechny jeho plány.
Šťastný, komu po Bůh Jakubův, * kdo doufá v Hospodina, svého Boha.
On učinil nebe i zemi, * moře i vše, co je v nich.
On zachovává věrnost naky,  zjednává právo utlačeným, * chléb lačným.
Hospodin vysvobozuje vězně, * Hospodin otví oči slepým,
Hospodin napřimuje sklíčené, * Hospodin miluje spravedlivé.
Hospodin chrání přistěhovalce,  podporuje sirotka a vdovu, * ale mate cestu bezbožků.
Hospodin bude vládnout na ky, * tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.