Iz 66, 10-14b

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Plesejte s Jeruzalémem, sejte nad ním, * všichni, kdo ho milujete,
radujte se s ním, radujte se, * všichni, kdo jste nad ním naříkali,
abyste sáli do sytosti z prsu, kte ušuje, * abyste pili s rozkoší ze zdroje jeho slávy.
Neboť tak praví Hospodin:  "Hle, přivalím na něj blaho jako řeku, * jako rozvodněný potok slávu rodů.
Budete sát, ponesou vás na dech * a na klíně vás budou laskat.
Jako matka utěšuje svého syna,  tak vás poším, * v Jeruzalémě naleznete úchu.
Uvidíte to a vaše srdce se zaraduje, * jak tráva vypučí vaše kosti."
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.