Žalm 101

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
O dobrotivosti a spravedlnosti chci zpívat, * tobě, Hospodine, chci zahrát.
Chci se ubírat cestou bezúhonnou, * kdy ke mně přijdeš?
Chci kráčet v nevinnosti srdce * ve svém domě.
Nepostavím si před oči * nic hanebho.
Nenávidím toho, kdo jed zvráceně: * ke mně se nepřidruží.
Příčí se mi zkaže srdce, * nechci znát nic zlého.
Kdo svého bližního v skrytu pomlouvá, * toho zahubím.
Pyšného očima a naduho srdcem, * toho nesnesu.
Svým zrakem budu hledat věr v zemi, * aby převali se mnou.
Kdo kráčí životem bezúhonně, * ten mi bude sloužit.
Nebude bydlet v mém domě, * kdo jed lstivě.
Kdo mlu lživě, * před mýma očima neobstojí.
Denně chci hubit všechny bezbožky v zemi, * abych vyplenil z Hospodinova města všechny pachatele nepravosti.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.