Žalm 134

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Nuže, velebte Hospodina, * všichni Hospodinovi služebci,
kteří sloužíte v Hospodino do * v nočních hodinách.
Zvedněte ruce ke svatyni * a velebte Hospodina!
Požehnej ti Hospodin ze Siónu, * neboť on učinil nebe i zemi.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.