Žalm 18-VI (47-51)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Ať žije Hospodin, požehnána buď moje Skála, * sláva buď Bohu, mému spasiteli!
Bohu, který mě pořil odplatou, * pod moji moc rody sklonil.
Vysvobodil jsi mě od mých nepřátel,  povýšils mě nad moje odpůrce, * vyrvals mě z násilkovy moci.
Proto tě budu, Hospodine, mezi rody chválit, * opěvovat chci tvoje jméno.
Veliká vítězství jsi popřál svému králi,  dáváš přízeň svému pomazamu, * Davidovi a jeho potomstvu naky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.