Žalm 73-II (13-22)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Marně jsem tedy zachoval své srdce bez úhony * v nevinnosti myl své ruce?
Stále jsem v souže * a den co den v trestu.
Kdybych řekl: "Budu mluvit jako oni", * zradil bych rod tvých synů.
Hloubal jsem, jak bych to poznal, * ale zdálo se mi to obtížné,
až jsem vnikl do Božích tajemství * a přihlédl k jejich konci.
Věru, stavíš je na kluzkou cestu, * do zhouby je vrháš.
Jak se zhroutili v mžiku, * zhynuli, pominuli se hrůzou!
Jako člověk pohrdá snem, když se probudí, * tak, Pane, až povstaneš, pohrdneš jejich mysly.
Když se srdce jitřilo * a bolest bodala v ledví,
byl jsem nerozumný a nechápal jsem, * byl jsem před tebou podob tváři.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.