Žalm 127

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Když nesta dům Hospodin, * marně se lopotí, kdo ho stají;
když nestřeží město Hospodin, * mar bdí strážce.
Marné je časně vstávat,  dlouho vysedávat u práce, jíst chléb mahy; * neboť svým miláčkům ho ve spánku.
Hle, Hospodinovým darem jsou synové, * odměnou je plod na.
Čím jsou bojovníku šípy v ruce, * tím jsou syno z mladých let.
Šťastný muž, který jimi naplnil svůj toulec; * nepřijdou do hanby, když se budou v branách soudit s protivky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.