Žalm 56, 2-7.9-14

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Smiluj se nade mnou, Bože, neboť člověk po mně šlape, * stále tís bojem.
Stále po mně šlapou moji protivci, * je jich hodně, kdo proti mně brojí.
Svrchovaný, když se zmoc zeň, * v tebe budu doufat.
V Boha, jehož slib velebím,  v Boha důvěřuji a nebudu se bát, * co mi může ulat člověk?
Celý den na sočí, * všechny jejich myšlenky směřu k mé zkáze.
Scháze se, číhají, * slídí po mých stopách, usilu o můj život.
Ty sám si zapiš mou du,  vpiš mé slzy do svého znamu, * mé trampoty do svého svitku!
Pak ustoupí moji nepřátelé,  kdykoli budu volat; * vím velmi dobře, že Bůh je pro mě!
V Boha, jehož slib velebím, * v Hospodina, jehož slib velebím,
v Boha důvěřuji a nebudu se bát, * co mi může ulat člověk?
Bože, jsem ti zazán sliby, * přinesu ti kovnou oběť,
že jsi vysvobodil můj život ze smrti,  nohy z pádu, * abych kráčel před Bohem ve světle živých.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.