srov. Kol 1, 12-20

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Radostně děkujme Bohu Otci, * že nás uschopnil k účasti na dědictví řících ve světle.
On nás totiž vytrhl z moci temnosti * a převedl do království svého milovaho Syna.
V něm máme vykoupe * a odpuš hříchů.
On je věrný obraz neviditelho Boha, * dříve zrozený než ce tvorstvo.
V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, * svět viditelný i neviditelný:
ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva,  ať jsou to knížata, jsou to mocnosti. * Všecko je stvořeno skrze ho a pro ho.
Kristus je dříve než všechno ostat * a všechno tr v něm.
A on je hlava la, * to je církve:
on je počátek,  prvorozený mezi vzkříšemi z mrtvých. * Tak ve všem prvenství.
Bůh totiž rozhodl, * aby se v něm usídlila veškerá plnost dokonalosti,
a že skrze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo  jak na nebi, tak na zemi * tím, že jeho krví prolitou na kříži zjed pokoj.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.