Žalm 119-Kof (145-152)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Volám z celého srdce: vyslyš mě, Hospodine, * tvé příkazy chci zachovat.
Volám k tobě: zachraň * a budu plnit tvá přiní.
Přicházím na úsvitě a o pomoc volám, * spoléhám na tvá slova.
Horlivější jsou mé oči než oči noč hlídky, * abych rozjímal o tvém roku.
Slyš můj hlas podle svého milosrdenství, Hospodine, * a dej mi život podle svého rozhodnutí!
Blíží se ti, kdo mě lsti prosledují, * daleko jsou od tvého kona.
Blízko jsi, Hospodine, * a všechny tvé předpisy jsou věrné.
Již dlouho vím z tvých přiní, * žes je ustanovil na věč časy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.